Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. listopada 2019. uputio Polymeles Protodikeio Athinon (Grčka) – OH protiv ID

(predmet C-758/19)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Polymeles Protodikeio Athinon

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: OH

Tuženik: ID

Prethodna pitanja

Podudaraju li se pojmovi „imunitet od sudskih postupaka” i „imunitet” iz članka 11. Protokola1 , kako su navedeni i u svrhu koja se njima želi postići?

Obuhvaća li i uključuje li izraz „imunitet od sudskih postupaka”/„imunitet” iz članka 11., osim kaznenih postupaka, i građanskopravne postupke koje oštećene treće osobe pokreću protiv članova Komisije?

Može li se „imunitet od sudskih postupaka”/„imunitet” povjerenika ukinuti i u okviru građanskopravnog postupka protiv povjerenika, kao što je postupak koji je pokrenut u ovom slučaju? U slučaju potvrdnog odgovora, tko treba pokrenuti postupak ukidanja?

Jesu li sudovi Europske unije nadležni za odlučivanje o tužbi zbog izvanugovorne odgovornosti protiv povjerenika, kao što je tužba koja je podnesena u ovom slučaju?

____________

1 Članak 11. Protokola od 8. travnja 1965.o povlasticama i imunitetima Europske unije, koji je priložen Ugovoru [o funkcioniranju Europske unije] kao Protokol br. 7.