Language of document :

A Polymeles Protodikeio Athinon (Görögország) által 2019. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OH kontra ID

(C-758/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Polymeles Protodikeio Athinon

Az alapeljárás felei

Felperes: OH

Alperes: ID

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A tartalom és a követett cél tekintetében egybeesik-e egymással a „bírósági eljárás alóli mentesség” és a „mentesség” jegyzőkönyv1 11. cikke szerinti fogalma?

Magában foglalja-e a 11. cikk szerinti „bírósági eljárás alóli mentesség”/„mentesség” a büntetőeljárások mellett azokat a polgári eljárásokat is, amelyeket harmadik személy sértettek indítanak a Bizottság tagjaival szemben, és kiterjed-e azokra?

Megvonható-e a biztostól a „bírósági eljárás alóli mentessége”/„mentessége” a jelen ügyben indított eljáráshoz hasonló, vele szemben indított polgári eljárás keretében is? Igenlő válasz esetén kinek kell kezdeményeznie a mentesség megvonására irányuló eljárást?

Hatáskörrel rendelkeznek-e az Európai Unió bíróságai a jelen ügyben indított keresethez hasonló, valamely biztossal szemben szerződésen kívüli felelősség miatt előterjesztett kereset elbírálására is?

____________

1 A[z Európai Unió működéséről szóló s]zerződéshez jelenleg 7. sz. jegyzőkönyvként csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 11. cikke.