Language of document :

2019 m. spalio 16 d. Polymeles Protodikeio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OH / ID

(Byla C-758/19)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Polymeles Protodikeio Athinon

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: OH

Atsakovas: ID

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar Protokolo1 11 straipsnyje vartojamos sąvokos „imunitetas nuo jurisdikcijos“ ir „imunitetas“, atsižvelgiant į jų formuluotę ir siekiamą tikslą, yra identiškos?

2)    Ar 11 straipsnyje nurodyti „imunitetas nuo jurisdikcijos“ ir „imunitetas“ taikomi ne tik nuo baudžiamojo persekiojimo, bet ir civilinės teisės ieškinių, kuriuos pareiškia žalą patyrę tretieji asmenys prieš Komisijos narius?

3)    Ar Europos komisaro „imunitetas nuo jurisdikcijos“ ir „imunitetas“ gali būti atšauktas nagrinėjant prieš jį pareikštą civilinį ieškinį, kaip konkrečiu atveju? Jei atsakymas teigiamas, kas turi inicijuoti atšaukimo procedūrą?

4)    Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti sprendimą byloje, pradėtoje pagal ieškinį dėl nesutartinės Europos komisaro atsakomybės, kaip nagrinėjamas konkrečiu atveju?

____________

1 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėto prie Sutarties [dėl Europos Sąjungos veikimo] kaip Protokolas Nr. 7, 11 straipsnis.