Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Polymeles Protodikeio Athinon (Republica Elenă) la 16 octombrie 2019 – OH/ID

(Cauza C-758/19)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Polymeles Protodikeio Athinon

Părțile din procedura principală

Reclamant: OH

Pârât: ID

Întrebările preliminare

Noțiunile de „imunitate de jurisdicție” și de „imunitate” care figurează la articolul 11 din protocol1 se suprapun, astfel cum sunt enunțate și prin scopul pe care îl urmăresc?

„Imunitatea de jurisdicție” sau „imunitatea” prevăzută la articolul 11 din protocol cuprinde și acoperă, pe lângă acțiunile penale, și acțiunile civile care sunt formulate împotriva membrilor Comisiei de terți prejudiciați?

„Imunitatea de jurisdicție” sau „imunitatea” unui comisar poate fi ridicată și în cadrul unei acțiuni civile împotriva sa, precum acțiunea formulată în prezenta cauză? În cazul unui răspuns afirmativ, cine trebuie să inițieze procedura de ridicare a imunității?

Instanțele Uniunii Europene sunt competente să se pronunțe asupra unei acțiuni în răspundere extracontractuală împotriva unui comisar, așa cum este acțiunea formulată în prezenta cauză?

____________

1     Articolul 11 din Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la Tratatul [privind funcționarea Uniunii Europene] ca Protocolul nr. 7.