Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Polymeles Protodikeio Athinon (Grčija) 16. oktobra 2019 – OH/ID

(Zadeva C-758/19)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Polymeles Protodikeio Athinon

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: OH

Tožena stranka: ID

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali pojma „imuniteta pred sodnimi postopki“ in „imuniteta“ iz člena 11 Protokola1 , kot sta izražena in za namen, ki ga želita doseči, sovpadata?

2.    Ali „imuniteta pred sodnimi postopki“/„imuniteta“ iz člena 11 obsega in pokriva, poleg kazenskih postopkov, tudi postopke civilnega prava, ki jih zoper člane Komisije sprožijo oškodovane tretje osebe?

3.    Ali je mogoče komisarju odvzeti „imuniteto pred sodnimi postopki“/„imuniteto“ tudi v okviru tožbe civilnega prava zoper njega, kakršna je tožba v obravnavani zadevi? Če je odgovor pritrdilen, kdo mora začeti postopek odvzema?

4) Ali so sodišča Evropske unije pristojna, da se izrečejo o tožbi za nepogodbeno odgovornost zoper komisarja, kakršna je tožba v obravnavani zadevi?

____________

1 Člen 11 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije z dne 8. aprila 1965, ki je zdaj priložen Pogodbi v Protokolu št. 7