Language of document :

2019 m. spalio 21 d. Symvoulio tis Epikrateias (Valstybės Taryba, Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E. / Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

(Byla C-771/19)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Symvoulio tis Epikrateias

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Atsakovės: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.

Prejudiciniai klausimai

1.    a)    Ar 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo1 (OL L 76, 1992; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 315) 1 straipsnio 3 dalis, 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai ir 2a straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į išvadas sprendimuose Fastweb (C-100/12), PFE (C-689/13), Archus ir Gama (C-131/16) ir Lombardi (C-333/18), turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinių teismų praktika, pagal kurią, jei ankstesniame viešojo pirkimo procedūros etape nei galutinis viešojo pirkimo sutarties sudarymo etapas (pavyzdžiui, techninių pasiūlymų vertinimo etape) perkančioji organizacija priima sprendimą pašalinti vieną dalyvį ir leidžia dalyvauti kitam suinteresuotajam asmeniui (dalyviui), pašalintas dalyvis, kompetentingam teismui atmetus jo prašymą sustabdyti sprendimo pašalinti jį iš pirkimo procedūros vykdymą, išsaugo teisėtą interesą tame pačiame prašyme sustabdyti vykdymą prašyti pašalinti kitą dalyvį, tik jeigu pastarajam buvo leista dalyvauti toje procedūroje pažeidžiant vienodo požiūrio principą?

b)    Jeigu į šio klausimo a dalį būtų atsakyta teigiamai, ar nurodytos nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad pašalintas dalyvis, atsižvelgiant į tai, kas pirma išdėstyta, prašyme sustabdyti vykdymą gali nurodyti bet kokį kito dalyvio dalyvavimo viešojo pirkimo procedūroje trūkumą, t. y. remtis ir kitais kito dalyvio pasiūlyme esančiais trūkumais nei tie, dėl kurių jo paties pasiūlymas buvo atmestas, tam, kad, pirma, būtų sustabdyta viešojo pirkimo procedūra ir nebūtų sudaryta sutartis su kitu dalyviu priimant sprendimą vėlesniame procedūros etape, ir, antra, tam, kad, jeigu pagrindinis ieškinys (prašymas panaikinti) vėliau teismine tvarka būtų patenkintas, būtų pašalintas iš procedūros kitas dalyvis, atsisakyta sudaryti viešojo pirkimo sutartį, taip pat galiausiai paskelbta nauja viešojo pirkimo procedūra, kurioje dalyvautų pašalintas ieškovas?

2.    Ar atsakymui į pirmesnį klausimą turi reikšmės aplinkybė, kad pasinaudoti laikinąja (bet ir galutine) teismine gynyba galima tik tada, kai prieš tai skundą atmetė nacionalinė nepriklausoma administracinių skundų nagrinėjimo institucija, atsižvelgiant į išvadas, pateiktas Sprendime Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15)?

3.    Ar atsakymui į pirmąjį klausimą turi reikšmės aplinkybė, kad jeigu būtų patenkintas pašalinto dalyvio pateiktas skundas dėl kito dalyvio dalyvavimo viešojo pirkimo procedūroje, a) būtų neįmanoma organizuoti naujos pirkimo procedūros arba b) prašymą pateikęs asmuo negalėtų dalyvauti galimoje naujoje procedūroje dėl priežasties, dėl kurios buvo pašalintas?

____________

1 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB (OL L 76, 1992; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 315).