Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) la 21 octombrie 2019 – Nama Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., Nama Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E./Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP) și Attiko Metro A.E.

(Cauza C-771/19)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Symvoulio tis Epikrateias (Consiliul de Stat, Grecia)

Părțile din procedura principală

Reclamante: Nama Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., Nama Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.

Pârâte: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP) și Attiko Metro A.E.

Întrebările preliminare

a)    Articolul 1 alineatul (3), articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 2a alineatul (2) din Directiva 92/13/CEE1 , interpretate în lumina concluziilor enunțate în Hotărârea Fastweb (C-100/12), în Hotărârea PFE (C-689/13), în Hotărârea Archus și Gama (C-131/16) și în Hotărârea Lombardi (C-333/18), trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici jurisprudențiale naționale potrivit căreia, atunci când, într-o etapă anterioară a procedurii de cerere de ofertă (astfel cum este etapa de examinare a ofertelor tehnice), iar nu în etapa finală a atribuirii contractului, prin decizia autorității contractante, este exclus un ofertant și, în schimb. este admisă o altă persoană interesată (ofertant concurent), ofertantul exclus, în cazul în care instanța competentă respinge cererea sa de suspendare a deciziei AEPP în măsura în care privește excluderea sa din procedura de cerere de ofertă, își menține interesul legitim de a solicita, prin aceeași cerere de suspendare, excluderea celuilalt ofertant doar pentru motivul că acesta a fost admis cu încălcarea principiului tratamentului egal al ofertelor?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea de la litera a), dispozițiile menționate anterior trebuie interpretate în sensul că, având în vedere cele de mai sus, ofertantul exclus poate să invoce, prin cererea de suspendare, orice neregularitate a participării ofertantului concurent la procedura de cerere de ofertă, cu alte cuvinte să invoce și alte neregularități distincte ale ofertei formulate de ofertantul concurent decât neregularitățile din cauza cărora a fost exclusă propria sa ofertă, pentru ca, mai întâi, să fie suspendate continuarea procedurii de cerere de ofertă și atribuirea contractului în favoarea ofertantului concurent, printr-un act care ar trebui să fie adoptat într-o etapă succesivă a procedurii, și, ulterior, în cazul admiterii acțiunii principale (cerere de anulare), să fie exclus ofertantul concurent respectiv, să se renunțe la atribuirea contractului și, eventual, să fie inițiată astfel o nouă procedură de cerere de ofertă la care să participe reclamantul exclus?

Pentru răspunsul la întrebarea precedentă, este relevant faptul că accesul la protecția jurisdicțională provizorie (dar și definitivă) este condiționat de respingerea prealabilă a unei căi de atac în fața organului național independent de examinare a căilor de atac administrative, inclusiv în lumina concluziilor enunțate în Hotărârea Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15)?

Pentru răspunsul la prima întrebare, este relevant faptul că, în ipoteza admiterii motivelor invocate de ofertantul exclus împotriva participării ofertantului concurent la procedura de cerere de ofertă, (a) ar putea fi imposibil să se organizeze o nouă cerere de ofertă sau că (b) motivul pentru care reclamantul a fost exclus nu permite participarea acestuia din urmă la eventuala nouă procedură de cerere de ofertă?

____________

1 Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (JO 1992, L 76, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 43) (JO 1992, L 76, p. 14, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 43).