Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. kolovoza 2019. uputio Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Austrija) – SK Telecom Co. Ltd.

(predmet C-593/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: SK Telecom Co. Ltd.

Druga stranka u žalbenom postupku: Finanzamt Graz-Stadt

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 59.a točku (b) Direktive 2006/112/EZ1 u verziji članka 2. Direktive 2008/8/EZ2 tumačiti na način da se korištenjem roaminga u državi članici u obliku pristupa tuzemnoj pokretnoj mreži, kako bi „krajnji korisnik koji nije porezni obveznik”, koji se privremeno nalazi u tuzemstvu, ostvario ulazne i izlazne veze, [usluge] „koriste i uživaju”, čime se opravdava premještanje mjesta isporuke iz treće zemlje u tu državu članicu iako i operater mobilne telefonije kao i krajnji korisnik nemaju poslovni nastan unutar Zajednice te krajnji korisnik nema niti prebivalište ili uobičajeno boravište na području Zajednice?

2.    Treba li članak 59.a točku (b) Direktive 2006/112/EZ u verziji članka 2. Direktive 2008/8/EZ tumačiti na način da se mjesto telekomunikacijskih usluga kao što je navedeno u prvom pitanju, koje se u skladu s člankom 59. Direktive 2006/112/EZ u verziji iz članka 2. Direktive 2008/8/EZ nalaze izvan Zajednice, može premjestiti na područje države članice iako i operater mobilne telefonije kao i krajnji korisnik nemaju poslovni nastan na području Zajednice te krajnji korisnik nema niti prebivalište ili uobičajeno boravište na području Zajednice, samo zato što telekomunikacijske usluge u trećoj državi ne podliježu davanju koje je usporedivo s porezom na dodanu vrijednost prema pravu Unije?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)

2     Direktiva Vijeća 2008/8/EZ od 12. veljače 2008. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o mjestu pružanja usluga (SL 2008., L 44, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 263.)