Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzgerichts (Außenstelle Graz) (Austria) la 5 august 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

(Cauza C-593/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SK Telecom Co. Ltd.

Pârâtă: Finanzamt Graz-Stadt

Întrebările preliminare

Articolul 59a litera (b) din Directiva 2006/112/CE1 , astfel cum a fost modificată prin articolul 2 din Directiva 2008/8/CE2 , trebuie interpretat în sensul că utilizarea serviciilor de roaming într-un stat membru sub forma accesului la rețeaua națională de telefonie mobilă în vederea stabilirii legăturilor de intrare și de ieșire de către un „client final neimpozabil” stabilit temporar pe teritoriul național reprezintă o „utilizare și exploatare” pe teritoriul național, care justifică transferul locului de prestare a serviciilor din țara terță în acest stat membru, deși nici operatorul de telefonie mobilă care prestează serviciul, nici clientul final nu sunt stabiliți pe teritoriul Comunității, iar clientul final nici nu are domiciliul stabil sau reședința obișnuită pe teritoriul Comunității?

Articolul 59a litera (b) din Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată prin articolul 2 din Directiva 2008/8/CE, trebuie interpretat în sensul că locul de prestare a serviciilor de telecomunicații menționate la prima întrebare – care, în conformitate cu articolul 59 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată prin articolul 2 din Directiva 2008/8/CE, este situat în afara Comunității – poate fi transferat pe teritoriul unui stat membru, deși nici operatorul de telefonie mobilă care prestează serviciul, nici clientul final nu sunt stabiliți pe teritoriul Comunității, iar clientul final nici nu are domiciliul stabil sau reședința obișnuită pe teritoriul Comunității, doar pentru motivul că serviciile de telecomunicații nu sunt supuse în țara terță niciunei taxe comparabile cu taxa pe valoarea adăugată prevăzută de dreptul Uniunii?

____________

1     Directiva Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).

2     Directiva Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor (JO 2008, L 44, p. 11).