Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Avstrija) 5. avgusta 2019 – SK Telecom Co. Ltd.

(Zadeva C-593/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SK Telecom Co. Ltd.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Finanzamt Graz-Stadt

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 59a(b) Direktive 2006/112/ES1 v različici iz člena 2 Direktive 2008/8/ES2 razlagati tako, da gre pri uporabi gostovanja v državi članici v obliki dostopa do telekomunikacijskega omrežja v državi za namene vzpostavitve dohodnih in odhodnih povezav s strani „končne stranke, ki ni davčni zavezanec“ in ki je v državi začasno, za „uporabo in potrošnjo“ v državi, zaradi česar je mogoče kraj opravljanja storitev prenesti iz tretje države v to državo članico, čeprav tako upravljavec mobilne telefonije, ki je opravil storitve, kot tudi končna stranka nimata sedeža na ozemlju Skupnosti in končna stranka tudi nima stalnega ali običajnega prebivališča na ozemlju Skupnosti?

Ali je treba člen 59a(b) Direktive 2006/112/ES v različici iz člena 2 Direktive 2008/8/ES razlagati tako, da je mogoče kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev, kot je opisano v vprašanju 1, ki so v skladu s členom 59 Direktive 2006/112/ES v različici iz člena 2 Direktive 2008/8/ES izven Skupnosti, prenesti na ozemlje države članice, čeprav tako upravljavec mobilne telefonije, ki je opravil storitve, kot tudi končna stranka nimata sedeža na ozemlju Skupnosti in končna stranka tudi nima stalnega ali običajnega prebivališča na ozemlju Skupnosti, le zato, ker za telekomunikacijske storitve v tretji državi ni določena dajatev, ki bi bila primerljiva z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), kakršnega pozna pravo Unije?

____________

1     Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).

2     Direktiva Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev (UL 2008, L 44, str. 11).