Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Łodzi (Polsko) dne 23. září 2019 – K. S. v. A. B.

(Věc C-707/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Účastníci původního řízení

Žalobce: K. S.

Žalovaná: A. B.

Předběžné otázky

Musí být článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění1 vykládán v tom smyslu, že v rámci „veškerých vhodných opatření“ je každý členský stát povinen zahrnout do odpovědnosti pojišťovny v rámci pojištění občanskoprávní odpovědnosti celý rozsah náhrady škody, včetně důsledků škodné událostí v podobě odtahu poškozeného vozidla do domovského státu a nákladů na nutné parkování vozidel?

V případě kladné odpovědi na výše uvedenou otázku, může být tato odpovědnost jakýmkoli způsobem omezena zákonodárstvím členských států?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 263, s. 11.