Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Łodzi (Poola) 23. septembril 2019 – K.S. versus A.B.

(kohtuasi C-707/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Põhikohtuasja pooled

Hageja: K.S.

Kostja: A.B.

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi […] 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta1 artiklit 3 tuleks tõlgendada nii, et „kõigi vastavate meetmete“ raames peab iga liikmesriik hõlmama kindlustusseltsi vastutusega tsiviilvastutuskindlustuse raames kahjude hüvitamise kogu ulatuses, seal hulgas kahjujuhtumi tagajärjed, nagu kahjustatud sõiduki kodumaale pukseerimise vajadus ja sõidukite vajaliku parkimise kulud?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas liikmesriigid võivad oma seadustes seda vastutust mingil viisil piirata?

____________

1 ELT 2009, L 263, lk 11.