Language of document :

A Sąd Rejonowy dla Łodzi (Lengyelország) által 2019. szeptember 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K. S. kontra A. B.

(C-707/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Az alapeljárás felei

Felperes: K. S.

Alperes: A. B.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkét, hogy a „szükséges intézkedések” keretében minden tagállamnak biztosítania kell, hogy a biztosító gépjármű-felelősségbiztosítás alapján fennálló felelőssége a biztosítással fedezett károk teljes mértékére kiterjedjen, köztük a káresemény olyan következményeire is mint a károsult gépjárművének anyaországba történő elvontatása, és a gépjárművek szükséges parkolásának költségei?

A fenti kérdésre adott igenlő válasz esetén: e felelősséget korlátozhatják-e bármilyen módon a tagállami jogszabályok?

____________

1 HL 2009. L 63., 11. o.