Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Łodzi (Poljska) 23. septembra 2019 – K.S./A.B.

(Zadeva C-707/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: K.S.

Tožena stranka: A.B.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3 Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti1 razlagati tako, da mora v okviruƒ„vseh ustreznih ukrepov“ vsaka država članica zagotoviti, da zavarovalnica v okviru zavarovanja civilne odgovornosti krije celotno škodo, vključno s posledicami škodnega dogodka, kot sta vleka vozila poškodovane osebe v matično državo in stroški potrebnega parkiranja vozil?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, ali je lahko ta odgovornost na kakršen koli način omejena z zakonodajo držav članic?

____________

1 UL 2009, L 263, str. 11.