Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Baden-Württemberg (Γερμανία) στις 22 Οκτωβρίου 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH κατά Hauptzollamt Singen

(Υπόθεση C-775/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Baden-Württemberg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Καθού: Hauptzollamt Singen

Προδικαστικά ερωτήματα

1.     Συνιστούν οι πληρωμές τις οποίες καταβάλλει ετησίως ο αγοραστής εμπορεύματος, επιπλέον της τιμής αγοράς, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του, επί τέσσερα έτη, προκειμένου να μπορεί να πωλήσει το εμπόρευμα

σε ορισμένο έδαφος,

για πρώτη φορά,

αποκλειστικά και

μόνιμα

δικαιώματα από παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης κατά την έννοια του άρθρου 32, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα1 , τα οποία προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 5, στοιχείο βʹ, του τελωνειακού κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 157, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα2 ;

2.     Πρέπει οι πληρωμές αυτές, εφόσον ενδείκνυται, να προστεθούν εν μέρει μόνο στην πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, βάσει ποιού κριτηρίου;

____________

1 ΕΕ 1992, L 302, σ. 1.

2 Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ 1993, L 253, σ. 1).