Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksamaa) 22. oktoobril 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH versus Hauptzollamt Singen

(kohtuasi C-775/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Baden-Württemberg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Kostja: Hauptzollamt Singen

Eelotsuse küsimused

1.    Kas maksete puhul, mille teeb kauba ostja lisaks ostuhinnale tema müügitulust sõltuvalt nelja aasta jooksul kord aastas selle eest, et ta võib kauba

teatud territooriumil,

üldse esimest korda,

ainuõigusena ja

kestvalt

müüa, on tegemist autori- ja litsentsitasuga nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik1 (edaspidi „tolliseadustik“), artikli 32 lõike 1 punkti c tähenduses, mis tuleb vastavalt tolliseadustiku artikli 32 lõike 5 punktile b koostoimes komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse tolliseadustiku rakendussätted2 (edaspidi „rakendusmäärus“), artikli 157 lõikega 2 arvata imporditud kaupade eest tegelikult makstud või makstava hinna sisse?

2.    Kas sellised tasud tuleb vastaval juhul üksnes proportsionaalselt arvata imporditud kaupade eest tegelikult makstud või makstava hinna sisse, ja kui see on nii, siis millise kriteeriumi alusel?

____________

1 EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307.

2 Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT 1993, L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/06, lk 3).