Language of document :

A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2019. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 5th AVENUE Products Trading GmbH kontra Hauptzollamt Singen

(C-775/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Alperes: Hauptzollamt Singen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet1 32. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett, az ugyanezen rendeletnek – a Vámkódex végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet2 157. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 32. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján az importált áruért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árhoz hozzáadandó jogdíjaknak és licencdíjaknak minősülnek-e azok a kifizetések, amelyeket az áru vevője a vételáron felül árbevételétől függően négy éven át évente egyszer azért teljesít, hogy az árut

meghatározott területen,

legelsőként,

kizárólagosan és

hosszú távon

értékesíthesse?

2)    Adott esetben csak arányosan kell-e hozzáadni e díjazásokat az importált áruért kifizetett vagy kifizetendő árhoz, és ha igen, mi alapján?

____________

1 HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.

2 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL 1993. L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o.; helyesbítés: magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 133. o.).