Language of document :

2019 m. spalio 22 d. Finanzgericht Baden-Württemberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen

(Byla C-775/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Baden-Württemberg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Singen

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar mokėjimai, kuriuos prekės pirkėjas, priklausomai nuo pardavimo pajamų, ketverius metus iš eilės kartą per metus moka papildomai prie pirkimo kainos už teisę pardavinėti prekę

–    tam tikroje teritorijoje,

–    pirmą kartą,

–    išimtinai ir

–    nuolat,

yra licencijos mokesčiai, kaip jie suprantami pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/921 , nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 32 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriuos reikia pridėti prie už importuotas prekes faktiškai sumokėtos arba mokėtinos kainos, kaip tai suprantama pagal Muitinės kodekso 32 straipsnio 5 dalies b punktą, siejamą su 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2454/932 , išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (toliau – Muitinės kodekso įgyvendinimo reglamentas), 157 straipsnio 2 dalimi?

2.    Ar, jei taikoma, prie už importuotas prekes faktiškai sumokėtos arba mokėtinos kainos reikia pridėti tik dalį tokio atlygio, ir, jei taip, kokiais kriterijais vadovaujantis ši dalis apskaičiuojama?

____________

1 OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307.

2 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3).