Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) la 22 octombrie 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

(Cauza C-775/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Baden-Württemberg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Pârât: Hauptzollamt Singen

Întrebările preliminare

1.     Plățile pe care cumpărătorul unui produs le efectuează suplimentar față de prețul de vânzare, în funcție de cifra sa de afaceri, o dată pe an, timp de patru ani , pentru a putea vinde produsul:

pe un anumit teritoriu;

pentru prima dată,

în exclusivitate și

în mod permanent,

reprezintă redevențe în sensul articolului 32 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar1 care trebuie adăugate la prețul efectiv plătit sau care trebuie plătit în conformitate cu articolul 32 alineatul (5) litera (b) din acest regulament coroborat cu articolul 157 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Codului Vamal Comunitar2 ?

2.     Astfel de remunerații trebuie adăugate eventual numai în parte la prețul plătit sau de plătit pentru produsele importate și, în cazul unui răspuns afirmativ, pe baza cărui criteriu?

____________

1 JO 1992, L 302, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58.    

2 Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO 1993, L 253, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 7, p. 3).