Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemčija) 22. oktobra 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen

(Zadeva C-775/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Baden-Württemberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Singen

Vprašanji za predhodno odločanje

1.     Ali gre pri plačilih, ki jih kupec blaga poleg kupnine v višini, ki je odvisna od višine njegovih prihodkov, štiri leta enkrat na leto opravi za to, da lahko

na nekem ozemlju,

sploh prvič,

ekskluzivno in

stalno

prodaja blago, za avtorske honorarje ali licenčnine v smislu člena 32(1)(c) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti1 , ki jih je treba na podlagi člena 32(5)(b) Carinskega zakonika Skupnosti v povezavi s členom 157(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti2 prišteti k dejansko plačani ali plačljivi ceni uvoženega blaga?

2.     Ali je treba taka plačila v primeru pritrdilnega odgovora prišteti plačani ali plačljivi ceni uvoženega blaga samo sorazmerno in, če je tako, po katerih merilih

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307.

2 Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3).