Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 28.10.2019 – TUIfly GmbH v. EUflight.de GmbH

(asia C-792/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Valittaja: TUIfly GmbH

Vastapuoli: EUflight.de GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Johtuuko lennon peruuttaminen tai pitkäaikainen viivästyminen saavuttaessa silloin, kun on kyse lakosta, asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista myös siinä tapauksessa, että vaikka lakko ei koskenut suoraan riidanalaista lentoa ja se olisi voitu lentää aikataulun mukaisesti, lento on kuitenkin jouduttu peruuttamaan tai se on myöhästynyt sen vuoksi, että lentoliikenteen harjoittaja on toteuttanut lakon johdosta lentoaikatauluun liittyviä uudelleenjärjestelytoimenpiteitä (tässä tapauksessa: lentoon tarkoitetun lentokoneen käyttäminen lakon seurausten korjaamiseen)?

Jos lentoliikenteen harjoittajan voidaan katsoa vapautuvan vastuusta myös silloin, kun on kyse uudelleenjärjestelytoimenpiteestä,

onko merkitystä sillä, että uudelleenjärjestelytoimenpide on toteutettu jo ennen lakon aloittamista, kun ei voitu vielä ennakoida, mitä lentoa lakkotoimenpiteet lopulta koskisivat, vai onko vastuusta mahdollista vapautua myös silloin, kun lentoaikataulu on järjestetty uudelleen vasta lakon aikana tai sen jälkeen ja kun oli jo selvää, ettei lakko koskenut suoraan riidanalaista lentoa?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004. L 46, s. 1).