Language of document :

2019 m. spalio 28 d. Landgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TUIfly GmbH / EUflight.de GmbH

(Byla C-792/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: TUIfly GmbH

Kita apeliacinio proceso šalis: EUflight.de GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar streiko atveju laikoma, kad skrydis atšauktas arba atvykimas atidėtas ilgam laikui dėl ypatingų aplinkybių, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį, ir tuomet, kai skrydis, dėl kurio vyksta ginčas, nebuvo tiesiogiai paveiktas streiko ir galėjo būti įvykdytas pagal tvarkaraštį, bet buvo atšauktas arba atidėtas dėl streiko nulemtų skrydžių tvarkaraščio pertvarkymo priemonių, kurių ėmėsi oro vežėjas (šiuo atveju skrydžiui numatytas orlaivis buvo panaudotas streiko pasekmėms šalinti)?

2.    Jei oro vežėjas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės ir pertvarkymo priemonių atveju:

    ar turi reikšmės aplinkybė, kad pertvarkymo priemonių buvo imtasi dar prieš prasidedant streikui, kai dar nebuvo galima numatyti, kuris skrydis galiausiai bus paveiktas streiko, ar nuo atsakomybės gali būti atleidžiama ir tuo atveju, kai skrydžių tvarkaraštis buvo pertvarkytas tik vykstant streikui arba jam pasibaigus ir jau buvo aišku, kad streikas neturėjo tiesioginio poveikio skrydžiui, dėl kurio vyksta ginčas?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).