Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Köln (Germania) la 28 octombrie 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

(Cauza C-792/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Köln

Părțile din procedura principală

Apelantă: TUIfly GmbH

Intimată: EUflight.de GmbH

Întrebările preliminare

În cazul unei greve, se consideră că anularea sau efectuarea cu întârziere prelungită a unui zbor survine din cauza unor împrejurări excepționale, în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 , chiar și în condițiile în care greva nu a afectat în mod direct zborul în litigiu, care s-ar fi putut fi efectua la ora programată, dar anularea sau întârzierea s-a produs din cauza măsurilor de reorganizare a planului de zbor luate de operatorul aerian ca urmare a grevei (în speță, utilizarea aeronavei prevăzute pentru zbor în scopul remedierii efectelor grevei)?

În situația în care un operator aerian poate fi exonerat de obligații și în cazul adoptării unei măsuri de reorganizare:

Prezintă relevanță faptul că măsura de reorganizare s-a adoptat înainte de debutul grevei, moment în care nu se putea prevedea încă ce zbor urma să fie afectat de grevă sau se poate avea în vedere o exonerare în situația în care reorganizarea planului de zbor s-a efectuat abia în timpul grevei sau după grevă și era deja cert că greva nu va afecta zborul în litigiu în mod direct?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediţie specială, 07/vol. 12, p. 218).