Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 22. oktober 2019 – Bartosch Airport Supply Services

(Sag C-772/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: Bartosch Airport Supply Services

Indstævnt myndighed: Zollamt Wien

Præjudicielt spørgsmål

Skal pos. 8705 i den kombinerede nomenklatur 1 fortolkes således, at stangløse motorkøretøjer med et trækspil med en bæltetrækanordning til at trække og en elektrohydraulisk løfteanordning til at skubbe fly er omfattet af denne position?

____________

1     Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23.7.1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 282 af 28.10.2016).