Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 22. oktoobril 2019 – Bartosch Airport Supply Services

(kohtuasi C-772/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Vastustaja: Zollamt Wien

Eelotsuse küsimus

Kas kombineeritud nomenklatuuri1 rubriiki 8705 tuleb tõlgendada nii, et sellesse kuuluvad jäiga ühenduslülita mootorsõidukid, mis on varustatud rihmaga tõmbevintsiga, mis võimaldab lennukeid vedada, ja elektrohüdraulilise tõstukiga, mis võimaldab lennukeid lükata?

____________

1     Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382) I lisa.