Language of document :

2019 m. spalio 22 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bartosch Airport Supply Services

(Byla C-772/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Atsakovė: Zollamt Wien

Prejudicinis klausimas

Ar Kombinuotosios nomenklatūros1 8705 poziciją reikia aiškinti taip, kad į šią poziciją patenka autotransporto priemonės be vilkties su gerve su juostiniu tempimo įtaisu orlaiviams tempti ir su elektrohidrauliniu kėlimo įtaisu orlaiviams stumti?

____________

1 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382) I priedas.