Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 22 octombrie 2019 – Bartosch Airport Supply Services

(Cauza C-772/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Bartosch Airport Supply Services GmbH

Autoritate intimată: Zollamt Wien

Întrebările preliminare

Poziția 8705 din Nomenclatura combinată1 trebuie interpretată în sensul că se încadrează la această poziție autovehiculele fără bară de remorcare, care au un troliu de tracțiune echipat cu un dispozitiv de tractare cu chingi pentru tractarea aeronavelor și cu un dispozitiv de ridicare electrohidraulic pentru împingerea acestora?

____________

1 Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3).