Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 20 Νοεμβρίου 2019 η Bundesrepublik Deutschland κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο πενταμελές τμήμα) στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-883/16, Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-848/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Bundesrepublik Deutschland (εκπρόσωποι: J. Möller, D. Klebs, επικουρούμενοι από τους H. Haller, Rechtsanwalt, T. Heitling, Rechtsanwalt, L. Reiser, Rechtsanwältin, V. Vacha, Rechtsanwältin)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Δημοκρατία της Πολωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δημοκρατία της Λεττονίας και Δημοκρατία της Λιθουανίας

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

–    να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-883/16·

–    να αναπέμψει την υπόθεση T-883/16 στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

–    να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς της, η αναιρεσείουσα προβάλλει πέντε λόγους:

1. Πρώτος λόγος: Η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης δεν αποτελεί νομικό κριτήριο και, επομένως, δεν απορρέουν από την αρχή αυτή υποχρεώσεις προς ενέργεια για τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας

Η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 194 ΣΛΕΕ και αποτελεί κατευθυντήρια αρχή, είναι όρος με αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα και όχι νομικό κριτήριο.

Από την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης, η οποία συνιστά αρχή του πρωτογενούς δικαίου, δεν μπορούν να προκύψουν συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Ένωση και/ή για τα κράτη μέλη. Δεν απορρέουν, ιδίως, από την εν λόγω αφηρημένη κατευθυντήρια αρχή υποχρεώσεις για τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, όπως, παραδείγματος χάρη, υποχρεώσεις ελέγχου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη λήψη αποφάσεων.

Η έννοια της ενεργειακής αλληλεγγύης, λόγω της αφηρημένης και μη προσδιορίσιμης φύσης της, δεν είναι δεκτική δικαστικού ελέγχου.

2. Δεύτερος λόγος: Η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης δεν είχε εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση

Η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης αποτελεί μηχανισμό έκτατης ανάγκης ο οποίος εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη λήψη αποφάσεων.

Στην επίμαχη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016 C(2016)6950 δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μηχανισμού έκτατης ανάγκης.

3. Τρίτος λόγος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τήρησε την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης

Ακόμη και αν υποτεθεί ότι η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης έχει γενικώς εφαρμογή στην επίμαχη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016 C(2016)6950, όπερ δεν ισχύει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τήρησε την αρχή αυτή κατά τη λήψη της αποφάσεως:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη κατά τη λήψη της αποφάσεως τις συνέπειες τόσο στην πολωνική όσο στην ευρωπαϊκή αγορά αερίου συνολικά.

Κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 36, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ έπρεπε να ληφθεί υπόψη μόνον η ασφάλεια του εφοδιασμού ως απόρροια της αρχής της ενεργειακής αλληλεγγύης.

Η ασφάλεια του εφοδιασμού της Πολωνίας ούτε τέθηκε ούτε τίθεται σε κίνδυνο.

4. Τέταρτος λόγος: Δεν ήταν αναγκαίο να μνημονευθεί ρητώς στην απόφαση η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης

Στο κείμενο της επίμαχης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016 C(2016)6950, δεν χρειαζόταν να γίνει ρητή αναφορά στο σύνολο του σκεπτικού της. Δεν υφίστανται δικονομικές προβλέψεις οι οποίες να ορίζουν την έκταση που πρέπει να έχει η αιτιολογία των αποφάσεων της ευρωπαϊκής διοίκησης.

Η αιτιολογία των διοικητικών μέτρων πρέπει να περιγράφει μόνο τον σκοπό τον οποίο επιδιώκει το μέτρο και όχι να παραθέτει όλα τα σχετικά πραγματικά και νομικά στοιχεία

Η αναλογικότητα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να εξαρτάται από το εάν ορισμένοι όροι περιλαμβάνονται στην απόφαση.     

5. Πέμπτος λόγος: Μόνον το τυπικό ελάττωμα από το οποίο φέρεται ότι πάσχει η απόφαση της Επιτροπής 2016 C(2016)6950 δεν είναι ικανό να επιφέρει την ακυρότητα της επίμαχης αποφάσεως

Ακόμη και εάν υποτεθεί ότι η επίμαχη απόφαση 2016 C(2016)6950 πάσχει από έλλειψη εξωτερικής νομιμότητας, όπερ δεν ισχύει, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της αποφάσεως, διότι αποφάσεις οι οποίες είναι ορθές στην ουσία δεν μπορούν κατά κανόνα, βάσει του άρθρου 263, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ να ακυρωθούν λόγω τυπικών ελαττωμάτων.

____________