Language of document :

Žalba koju je 20. studenoga 2019. podnijela Savezna Republika Njemačka protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 10. rujna 2019. u predmetu T-883/16, Republika Poljska protiv Europske komisije

(predmet C-848/19 P)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Žalitelj: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: J. Möller, D. Klebs, uz asistenciju H. Hallera, odvjetnik, T. Heitlinga, odvjetnik, L. Reiser, odvjetnica, V. Vachae, odvjetnica)

Druge stranke u postupku: Republika Poljska, Europska komisija, Republika Latvija i Republika Litva

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

-    ukine presudu Općeg suda od 10. rujna 2019. u predmetu T 883/16;

-    vrati predmet T 883/16 Općem sudu Europske unije na ponovno suđenje;

-    odredi da će se odluka o troškovima postupka donijeti naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe pet žalbenih razloga:

1. Prvi žalbeni razlog: načelo energetske solidarnosti nije pravni kriterij, iz njega ne proizlaze nikakve obveze postupanja za izvršna tijela

Načelo energetske solidarnosti iz članka 194. UFEU-a je kao opće načelo samo politički pojam, a ne pravni kriterij.

Iz načela energetske solidarnosti u primarnom zakonodavstvu ne mogu proizlaziti nikakva konkretna prava i obveze za Uniju i/ili države članice. Osobito, iz tog apstraktnog načela ne proizlaze obveze za izvršna tijela, poput primjerice obveze ispitivanja za Europsku komisiju u okviru njezina odlučivanja.

Zbog apstraktnosti i neodređenosti pojam energetske solidarnosti ne podliježe sudskom nadzoru.

2. Drugi žalbeni razlog: načelo energetske solidarnosti nije bilo primjenjivo u ovom slučaju

Načelo energetske solidarnosti je samo izvanredni mehanizam koji se primjenjuje isključivo u iznimnim situacijama i uz stroge pretpostavke te se upravo ne treba uzimati u obzir prilikom donošenja svake odluke Europske komisije.

Nisu ispunjene pretpostavke za primjenu izvanrednog mehanizma u slučaju sporne Odluke 2016 C(2016)6950 Europske komisije.

3. Treći žalbeni razlog: Europska komisija uzela je u obzir načelo energetske solidarnosti

Ako se načelo energetske solidarnosti uopće primjenjuje na spornu odluku 2016 C(2016)6950 Europske komisije (quod non), Europska komisija uzela je u obzir to načelo prilikom donošenja odluke:

Europska komisija je prilikom donošenja odluke uzela u obzir učinke na poljsko kao i europsko tržište plina u cjelini.

Pri ispitivanju pretpostavki iz članka 36. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/73/EZ trebalo je uzeti u obzir samo poštivanje sigurnosti opskrbe kao izraza načela energetske solidarnosti.

Sigurnost opskrbe Poljske nije bila i nije ugrožena.

4. Četvrti žalbeni razlog: načelo energetske solidarnosti nije trebalo izričito navesti u Odluci

U spornoj Odluci 2016 C(2016)6950 nije trebalo izričito navesti sve razloge za odluku Europske komisije. Ne postoje postupovni zahtjevi o tome u kojem opsegu europska uprava mora obrazložiti svoje odluke.

Iz obrazloženja upravnih mjera mora biti razvidan samo cilj koji se nastoji postići mjerom, međutim, ono ne mora sadržavati i sve činjenično i pravno relevantne elemente.

Zakonitost odluka Europske komisije ne može ovisiti o tome jesu li u odluci sadržani određeni pojmovi.    

5. Peti žalbeni razlog: sporna Odluka 2016 C(2016)6950 ne može se ukinuti samo zbog navodne formalne pogreške

Čak i ako bi sporna Odluka 2016 C(2016)6950 bila formalno nezakonita (quod non), to ne bi dovelo do poništenja odluke jer se materijalno pravilne odluke u skladu s člankom 263. stavkom 2. UFEU-a u načelu ne mogu poništiti samo zbog eventualnih formalnih pogrešaka.

____________