Language of document :

2019 m. lapkričio 20 d. Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-883/16 Lenkijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-848/19 P)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Apeliantė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama J. Möller, D. Klebs, padedamų advokatų H. Haller, T. Heitling, L. Reiser, V. Vacha

Kitos proceso šalys: Lenkijos Respublika, Europos Komisija, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-883/16,

grąžinti bylą T-883/16 nagrinėti Europos Sąjungos Bendrajam Teismui,

atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą, apeliantė remiasi penkiais pagrindais:

1. Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: energetinio solidarumo principas nėra teisinis kriterijus ir iš jo nekyla vykdomosios valdžios organų pareigų imtis veiksmų

SESV 194 straipsnyje įtvirtintas bendrasis energetinio solidarumo principas yra politinė sąvoka, o ne teisinis kriterijus.

Pirminėje teisėje įtvirtintas energetinio solidarumo principas nesukuria Sąjungai ir (arba) valstybėms narėms jokių konkrečių teisių ir pareigų. Visų pirma šis abstraktus bendrasis principas nesukuria jokių pareigų vykdomosios valdžios organams, kaip antai Europos Komisijai tenkanti pareiga atlikti patikrinimą priimant sprendimus.

Dėl savo abstraktumo ir neapibrėžtumo energetinio solidarumo sąvoka negali būti nagrinėjama teisminiu keliu.

2. Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: nagrinėtu atveju energetinio solidarumo principas neturėjo būti taikomas

Energetinio solidarumo principas yra tik kritinėms situacijoms skirtas mechanizmas, taikomas vien išimtiniais atvejais ir esant labai griežtai apibrėžtoms sąlygoms, ir ne kiekvieną sprendimą priimdama Europos Komisija turi į jį atsižvelgti.

Sąlygos, leidžiančios ginčijamame Europos Komisijos sprendime 2016 C(2016) 6950 taikyti kritinių situacijų mechanizmą, neįvykdytos.

3. Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Europos Komisija atsižvelgė į energetinio solidarumo principą

Tiek, kiek energetinio solidarumo principas apskritai taikytinas ginčijamam Europos Komisijos sprendimui 2016 C(2016) 6950 (quod non), priimdama šį sprendimą Europos Komisija atsižvelgė į šį principą:

Priimdama sprendimą Europos Komisija atsižvelgė į pasekmes ne tik Lenkijos, bet ir bendrai Europos dujų rinkai.

Tikrinant, ar įvykdytos Direktyvos 2009/73/EB 36 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintos sąlygos, tereikėjo atkreipti dėmesį į tai, ar paisoma energijos tiekimo saugumo, išplaukiančio iš energetinio solidarumo principo.

Lenkijos energijos tiekimo saugumas buvo ir yra užtikrintas.

4. Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: energetinio solidarumo principo nebuvo privaloma aiškiai paminėti sprendime

Ginčijamame Europos Komisijos sprendime 2016 C(2016) 6950 nebuvo būtina aiškiai nurodyti visų motyvų. Nėra jokių procedūrinių taisyklių, apibrėžiančių, kiek Europos administracija privalo pagrįsti savo sprendimus.

Administracinio akto motyvai turi būti tokie, kad leistų suprasti tuo aktu siekiamus tikslus, bet nereikalaujama, kad motyvuose būtų išdėstytos visos svarbios faktinės ir teisinės aplinkybės.

Europos Komisijos sprendimų teisėtumas negali priklausyti nuo to, ar juose yra paminėtos tam tikros sąvokos.

5. Penktasis apeliacinio skundo pagrindas: ginčijamas sprendimas 2016 C(2016) 6950 negali būti panaikintas vien dėl galimos formalios klaidos

Net jei ginčijamas sprendimas 2016 C(2016) 6950 būtų formaliai neteisėtas (quod non), dėl to negalima būtų jo panaikinti, nes pagal SESV 263 straipsnio antrą pastraipą savo turiniu teisingo sprendimo negalima panaikinti vien dėl galimų formos klaidų.

____________