Language of document :

Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 20. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 10. septembra 2019 v zadevi T-883/16, Republika Poljska/Evropska komisija

(Zadeva C-848/19 P)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Pritožnica: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: J. Möller, D. Klebs, skupaj s H. Hallerjem, Rechtsanwalt, T. Heitlingom, Rechtsanwalt, L. Reiser, Rechtsanwältin, V. Vacha, Rechtsanwältin)

Druge stranke v postopku: Republika Poljska, Evropska komisija, Republika Latvija in Republika Litva

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2019 v zadevi T-883/16;

zadevo T-883/16 vrne v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije;

pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitvi pritožbe navaja pet pritožbenih razlogov:

1. Prvi pritožbeni razlog: načelo energetske solidarnosti ni pravno merilo, ne ustvarja obveznosti ukrepanja za izvršne organe

Načelo energetske solidarnosti iz člena 194 PDEU je kot splošno vodilno načelo čisto politični pojem, ne pa pravno merilo.

Iz primarnega načela energetske solidarnosti ne morejo nastati nobene konkretne pravice ali obveznosti za Unijo in/ali za države članice. Na podlagi tega vodilnega načela zlasti ne izhajajo obveznosti za izvršne organe, kot so obveznosti preverjanja za Evropsko komisijo v okviru njenega odločanja.

Zaradi abstraktnosti in nedoločljivosti pojem energetske solidarnosti ni iztožljiv.

2. Drugi pritožbeni razlog: načela energetske solidarnosti se v obravnavanem primeru ni bilo mogoče uporabiti

Pri načelu energetske solidarnosti gre zgolj za izredni mehanizem, ki se uporabi v izjemnih primerih in pod strogimi pogoji in se ne upošteva pri vsaki odločitvi Evropske komisije.

Predpostavke za uporabo izrednega mehanizma v primeru sklepa Evropske komisije 2016 C(2016)6950, ki je predmet spora, niso podane.

3. Tretji pritožbeni razlog: Evropska komisija je upoštevala načelo energetske solidarnosti

Če se načelo energetske solidarnosti v primeru sklepa Evropske komisije 2016 C(2016)6950, ki je predmet spora, sploh uporabi (quod non), mora Evropska komisija to načelo pri odločanju upoštevati:

Evropska komisija mora pri odločanju v celoti upoštevati učinke tako na poljskem, kot na evropskem trgu plina.

Pri preučitvi predpostavk člena 36(1)(a) Direktive 2009/73/ES je bilo treba upoštevati le izpolnjevanje zanesljivosti oskrbe kot odraz načela energetske solidarnosti.

Zanesljivost oskrbe Poljske ni bila in ni ogrožena.

4. Četrti pritožbeni razlog: načela energetske solidarnosti v sklepu ni bilo treba izrecno omeniti

V sklepu 2016 C(2016)6950, ki je predmet spora, ni bilo treba izrecno omeniti vseh razlogov za odločitev Evropske komisije. Ni procesnopravnih zahtev glede tega v kakšnem obsegu mora evropska uprava utemeljiti svojo odločitev.

V utemeljitvi upravnih ukrepov mora biti nakazan le namen, ki se mu sledi z ukrepom, ne pa navedeni vsi dejansko in pravno upoštevni vidiki.

Zakonitost sklepov Evropske komisije ne more biti odvisna od tega ali sklep vsebuje nekatere pojme.

5. Peti pritožbeni razlog: nerazveljavitev sklepa 2016 C(2016)6950, ki je predmet spora, zgolj zaradi domnevne formalne pomanjkljivosti

Četudi bi bil sklep 2016 C(2016)6950, ki je predmet spora, formalno nezakonit (quod non), pa temu ne bi sledila razveljavitev sklepa, kajti materialno pravilnih odločitev v skladu s členom 263, drugi odstavek, PDEU, načeloma ni treba razveljaviti zgolj zaradi morebitnih formalnih napak.

____________