Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 12. listopadu 2019 – TC, UB v. Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(Věc C-824/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: TC, UB

Odpůrci: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

Předběžné otázky

Vede výklad čl. 5 odst. 2 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a čl. [2] odst. 1, 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1 k závěru, že je přípustné, aby nevidomá osoba působila jako přísedící a mohla se účastnit trestního řízení nebo:

Je konkrétní zdravotní postižení trvale nevidomé osoby znakem, který představuje zásadní a rozhodující požadavek na činnost přísedícího, jehož existence odůvodňuje nerovné zacházení a nezakládá diskriminaci na základě znaku „zdravotní postižení“?

____________

1 Úř. věst.. 2000, L 303, s. 16.