Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 12. november 2019 – TC og UB mod Komisia za zashtita ot diskriminatsia og VA

(Sag C-824/19)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Varhoven administrativen sad

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: TC og UB

Sagsøgte: Komisia za zashtita ot diskriminatsia og VA

Præjudicielle spørgsmål

Fører fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og af artikel 2, stk. 1, 2 og 3, samt artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 2000/78/EF 1 af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv til den konklusion, at det er lovligt, at en person uden synsevne kan virke som domsmand og deltage i straffesager, eller

Er en varigt blind persons konkrete handicap et kriterium, som udgør et væsentligt og afgørende krav til virket som domsmand, og som begrunder en forskelsbehandling og ikke udgør diskrimination på grundlag af »handicap«?

____________

1     EFT 2000, L 303, s. 16.