Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 12. novembril 2019 – TC, UB versus Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(kohtuasi C-824/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: TC, UB

Vastustajad kassatsioonimenetluses: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

Eelotsuse küsimused

Kas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 5 lõike 2 ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel1 , artikli [2] lõigete 1, 2 ja 3 ning artikli 4 lõike 1 tõlgendamise põhjal saab teha järelduse, et nägemisvõime kaotanud isikul on lubatud tegutseda vandekohtunikuna ja osaleda kriminaalasjades toimuvates kohtumenetlustes, või:

Kas püsivalt pimedaks jäänud isiku konkreetne puue on vandekohtuniku tegevuse puhul oluline ja määrav nõue, mille olemasolu tõttu on erinev kohtlemine põhjendatud ega too kaasa diskrimineerimist puude alusel?

____________

1 ELT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.