Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad on esittänyt 12.11.2019 – TC ja UB v. Komisia za zashtita ot diskriminatsia ja VA

(asia C-824/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Valittajat: TC ja UB

Vastapuolet: Komisia za zashtita ot diskriminatsia ja VA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 5 artiklan 2 kohtaa sekä yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että henkilö, jolta puuttuu näkökyky, voi toimia lautamiehenä ja osallistua rikosoikeudellisiin menettelyihin, vai:

Onko pysyvästi sokean henkilön konkreettista vammaa pidettävä ominaisuutena, joka on sellainen todellinen ja ratkaiseva lautamiehen tehtävään liittyvä vaatimus, joka oikeuttaa erilaisen kohtelun niin, että sitä ei ole pidettävä vammaisuuteen liittyvään ominaisuuteen perustuvana syrjintänä?

____________

1 EYVL 2000, L 303, s. 16.