Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2019. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – TC, UB protiv Komisia za zaštita ot diskriminacia, VA

(predmet C-824/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Žalitelji u kasacijskom postupku: TC, UB

Druge stranke u kasacijskom postupku: Komisia za zaštita ot diskriminacia, VA

Prethodna pitanja

Proizlazi li iz tumačenja članka 5. stavka 2. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te članka [2.] stavaka 1., 2. i 3. kao i članka 4. stavka 1. Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja1 zaključak da osoba bez vida može obavljati poslove suca porotnika i sudjelovati u kaznenim postupcima, ili:

Je li konkretan invaliditet trajno slijepe osobe značajka koja predstavlja stvaran i odlučujući uvjet u pogledu djelatnosti suca porotnika, čije postojanje opravdava različito postupanje i ne dovodi do diskriminacije na temelju značajke „invaliditeta”?

____________

1 SL 2000., L 303, str. 16.