Language of document :

A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2019. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TC, UB kontra Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(C-824/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: TC, UB

A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű felek: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 5. cikke (2) bekezdésének és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv1 [2.] cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint 4. cikke (1) bekezdésének értelmezése alapján megengedhetőnek tekinthető-e, hogy egy látási képességgel nem rendelkező személy ülnökként járjon el és vegyen részt a büntetőeljárásban?

A tartósan látássérült személy konkrét fogyatékossága olyan jellemzőnek minősül-e, amely az ülnöki tevékenységgel szemben támasztott olyan, lényeges és meghatározó követelményt képez, amelynek fennállása igazolja az eltérő bánásmódot, és nem alapoz meg a „fogyatékossággal” kapcsolatos jellemzőn alapuló hátrányos megkülönböztetést?

____________

1 HL 2000. L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.