Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 12 noiembrie 2019 – TC, UB/Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(Cauza C-824/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Reclamanți: TC, UB

Pârâți: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

Întrebările preliminare

Interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și a articolului 2 alineatele (1), (2) și (3), precum și a articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE1 a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă permite să se concluzioneze că o persoană nevăzătoare poate exercita activitatea de jurat , putând participa la proceduri penale sau

Handicapul specific al persoanei lipsite de vedere în mod permanent este o caracteristică ce constituie o cerință esențială și determinantă a activității de jurat, a cărei existență justifică o inegalitate de tratament și nu constituie o discriminare pe motiv de „handicap”?

____________

1 JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7.