Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 12. novembra 2019 – TC, UB/Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(Zadeva C-824/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Vložnika kasacijske pritožbe: TC, UB

Nasprotni stranki v postopku s kasacijsko pritožbo: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 5(2) Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in člen [2](1), (2) in (3) ter člen 4(1) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju1 in delu razlagati tako, da je dopustno, da lahko slepa oseba dela kot sodnik porotnik in sodeluje v kazenskih postopkih, oziroma:

2.    ali je konkretna invalidnost trajno oslepele osebe značilnost, ki pomeni bistveno in odločilno zahtevo za delo sodnika porotnika, katere obstoj upravičuje različno obravnavanje in ne pomeni diskriminacije zaradi značilnosti „invalidnost“?

____________

1 UL L 303, 2000, str. 186.