Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Nürnberg (Германия), постъпило на 21 октомври 2019 г. — Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

(Дело C-770/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Nürnberg

Страни в главното производство

Ищец: Myflyright GmbH

Ответник: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

С определение от 11 ноември 2019 г. председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________