Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 21. oktober 2019 – Myflyright GmbH mod SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

(Sag C-770/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Nürnberg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Myflyright GmbH

Sagsøgt: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

Sagen blev Domstolens formands kendelse af 11. november 2019 slettet fra Domstolens register.

____________