Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Nürnberg (Niemcy) w dniu 21 października 2019 r. – Myflyright GmbH / SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

(Sprawa C-770/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Nürnberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Myflyright GmbH

Strona pozwana: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

Postanowieniem Prezesa Trybunału z dnia 11 listopada 2019 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________