Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg (Nemecko) 21. októbra 2019 – Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

(vec C-770/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Nürnberg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Myflyright GmbH

Žalovaná: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

Uznesením predsedu Súdneho dvora z 11. novembra 2019 bola vec vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________