Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Nürnberg (Nemčija) 21. oktobra 2019 – Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

(Zadeva C-770/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Nürnberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Myflyright GmbH

Tožena stranka: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

Zadeva je bila s sklepom predsednika Sodišča z dne 11. novembra 2019 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________