Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Nürnberg (Tyskland) den 21 oktober 2019 – Myflyright GmbH mot SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

(Mål C-770/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Nürnberg

Parter i det nationella målet

Klagande: Myflyright GmbH

Motpart: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A

Målet avskrevs genom beslut av domstolens ordförande den 11 november 2019.

____________