Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Spetsializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 21. října 2019 – trestní řízení proti UC a TD

(Věc C-769/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Spetsializiran nakazatelen sad

Účastníci původního trestního řízení

UC a TD

Předběžná otázka

Je vnitrostátní zákon, který u obžaloby vykazující vady (nejasný, neúplný nebo rozporuplný obsah) v žádném případě nepřipouští možnost odstranit tyto vady opravami státního zástupce v přípravném soudním jednání, během něhož byly tyto vady zjištěny, a místo toho je soud vždy povinen soudní řízení zastavit a vrátit věc státnímu zastupitelství k sepsání nové žaloby, slučitelný s článkem 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/ЕU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. 2012, L 142, s. 1), zásadou projednání v přiměřené lhůtě podle čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, zásadou přednosti unijního práva a zásadou zachování důstojnosti, jestliže je tím způsobeno významné zdržení trestního řízení a vady by mohly být odstraněny ihned během soudního jednání?

____________