Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 21. oktoobril 2019 – kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: UC ja TD

(kohtuasi C-769/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

UC ja TD

Eelotsuse küsimus

Kas riigisisene seadus, mis ei näe puudusi sisaldava (ebaselge, puuduliku või vastuolulise sisuga) süüdistusakti korral üldse ette võimalust, et prokurör need puudused eelistungil, kus puudused tuvastatakse, kõrvaldab, ja seab selle asemel alati kohtule kohustuseks kohtumenetlus peatada ja asi uue süüdistusakti koostamiseks prokuratuurile tagasi saata, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiivi 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT 2012, L 142, lk 1), artikliga 6, asja mõistliku aja jooksul arutamise põhimõttega, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teises lõigus, liidu õiguse esimuse põhimõttega ja väärikuse austamise põhimõttega, kui see põhjustab kriminaalmenetluse märkimisväärse viivituse ja puudusi saaks viivitamata kõrvaldada kohtuistungil?

____________