Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 21.10.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat UC ja TD

(asia C-769/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

UC ja TD

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kansallinen laki, joka ei puutteellisen syytekirjelmän (jonka sisältö on epäselvä, puutteellinen tai ristiriitainen) tapauksessa mahdollista missään tapauksessa näiden puutteiden korjaamista korjauksilla, jotka syyttäjä tekee tuomioistuimen valmisteluistunnossa, jossa puutteet on todettu, ja jossa sen sijaan velvoitetaan tuomioistuin kaikissa tapauksissa keskeyttämään menettely ja palauttamaan asia syyttäjälle uuden syytekirjelmän laatimiseksi, yhteensopiva tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 22.5.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/13/EU (EUVL 2012, L 142, s. 1) 6 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdassa tarkoitetun kohtuullista käsittelyaikaa koskevan periaatteen, unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteen ja arvon kunnioittamisen periaatteen kanssa, jos rikosoikeudellinen menettely tämän seurauksena viivästyy huomattavasti ja puutteet voitaisiin korjata heti menettelyn tuomioistuinvaiheessa?

____________