Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. listopada 2019. uputio Specializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv UC i TD

(predmet C-769/19

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Specializiran nakazatelen sad

Stranke glavnog postupka

UC i TD

Prethodno pitanje

Je li nacionalni zakon, koji u slučaju optužnice koja ima nedostatke (čiji je sadržaj nejasan, nepotpun ili proturječan) uopće ne dopušta mogućnost otklanjanja tih nedostataka ispravcima državnog odvjetnika na pripremnom ročištu na kojem se ti nedostaci utvrde, nego umjesto toga uvijek obvezuje sud da obustavi postupak i stvar vrati državnom odvjetništvu radi sastavljanja nove optužnice, u skladu s člankom 6. Direktive 2012/13/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.), načelom ispitivanja slučaja u razumnom roku u skladu s člankom 47. stavkom 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, načelom nadređenosti prava Unije i načelom poštovanja dostojanstva, ako time dolazi do znatnog odugovlačenja kaznenog postupka, a nedostaci se mogu otkloniti odmah na raspravi?

____________