Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. október 21 -én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UC és TD elleni büntetőeljárás

(C-769/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

UC és TD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az olyan nemzeti törvény, amely kellékhiányos vádirat (amelynek tartalma pontatlan, hiányos vagy ellentmondásos) esetében semmiképpen sem biztosít lehetőséget arra, hogy azon az előkészítő bírósági ülésen, amelyen a hiányosságokat megállapítják, a hiányosságokat az ügyész általi pótlással orvosolják, és ehelyett a bíróság mindig köteles az eljárást megszüntetni és az ügyet új vádirat készítése céljából az ügyészség elé visszautalni, összeegyeztethető e a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22 i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012. L 42., 1. o.; helyesbítés: HL 2019. L 39., 28. o.) 6. cikkével, az észszerű időn belüli tárgyalásnak az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdése szerinti elvével, az uniós jog elsőbbségének elvével és a méltóság tiszteletben tartásának elvével, ha ez a büntetőeljárás jelentős elhúzódását eredményezi, és a hiányosságokat a bírósági tárgyaláson azonnal ki lehetne küszöbölni?

____________